Kwiecień 5

Po raz pierwszy podczas Zjazdu w Mrozach zostanie zorganizowana sesja, na której będzie szansa podzielić się swoimi pomysłami i dobrymi praktykami oraz przedyskutować je w gronie zjazdowiczów. Nadesłane referaty zostaną zrecenzowane, a autorzy zakwalifikowanych tekstów zostaną poproszeni o przygotowania około 10-minutowego wystąpienia na ten temat. Zakwalifikowane referaty zostaną opublikowane na stronie zjazdu, OEIiZK oraz uczenowoczesnie.pl a ich autorzy uzyskają gwarancję udziału!. Najciekawsze pomysły mają szansę na publikacje na łamach Uczę Nowocześnie .

Temat przewodni sesji referatowej:
Mobilna edukacja – przykłady dobrych praktyk szkolnych i projektów edukacyjnych

Dowiedz się więcej na stronie Zjazdu!