Styczeń 28

Z przyjemnością zapraszamy wszystkich dyrektorów i osoby odpowiedzialne za zarządzanie w oświacie na konferencję Dyrektor XXI wieku, której jesteśmy współorganizatorem, jako magazyn EduFakty ― Uczę Nowocześnie. Hasło przewodnie spotkania to Mobilność, Bezpieczeństwo i Innowacyjność. Tematyka konferencji dotyczyć będzie zagadnień, z którymi boryka się współczesny dyrektor szkoły, m.in. ochrony i przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych, nowoczesnych technologii, public relations, prawa oświatowego oraz procesu zamiany dziennika papierowego na jego formę elektroniczną.

Tegoroczna, I edycja konferencji odbędzie się 12-13 kwietnia 2013 r. w Mszczonowie w hotelu Panorama. Obiekt wyposażony jest w kilkanaście sal wykładowych i seminaryjnych, które pozwalają  poprowadzić jednocześnie kilka różnych seminariów. Uczestnicy mogą spośród nich wybierać zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółowym harmonogramem wykładów i seminariów.