Styczeń 30

Zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych organizowanych przez OEIiZK.

Podczas konferencji będzie możliwość między innymi posłuchać wykładu prof. Macieja Sysło oraz przykładów dobrych praktyk zaprezentowanych przez nauczycieli. Proponujemy także udział w warsztatach. Rejestracji na konferencję, oraz wyboru warsztatów można dokonać poprzez platformę szkoleniową: https://www.oeiizk.waw.pl/kursy.

Uwaga: Zapisy na warsztaty odbywają się według kolejności zgłoszeń, dlatego należy wpisywać warsztat „drugiego wyboru”.