Maj 30

Wideo – podręcznik Live@edu demonstruje na filmach instruktażowych w jaki sposób można wdrożyć usługi tej edukacyjnej sieci społecznościowej w szkole. Krótkie filmy przedstawiają kolejne kroki wdrożenia – ode rejestracji usługi po zakładanie kont nauczycielskich oraz uczniowskich.

Zakładanie usługi Live@edu


Zarządzanie kontami w usłudze Live@edu

 

Dodatkowe informacje

Na temat wykorzystania usług edukacyjnej sieci społecznościowej takiej Live@edu pisaliśmy w drugim numerze Uczę Nowocześnie na stronach 76-78. Numer można pobrać tutaj.

Kolejne kroki wdrożenia Live@edu oraz jak się do nie przygotować przedstawiliśmy w trzecim numerze Uczę Nowocześnie na stronach 28-32. Numer wkrótce do pobrania w naszym serwisie!