Maj 30

Screencast omawia uruchomienie usług Live@edu dla szkoły. W tej części pokazane zostało zarejestrowanie szkoły w usłudze.