Maj 30

Screencast omawia uruchomienie usług Live@edu dla szkoły. W tej części pokazane zostało dodanie wpisu w systemie DNS potwierdzającego własność domeny, którą zarejestrowaliśmy do działania z usługami Live@edu.