Maj 30

Screencast omawia uruchomienie usług Live@edu dla szkoły. W tej części omówione zostało wprowadzenie zmian w systemie DNS dla domeny, którą zarejestrowaliśmy do działania z usługami Live@edu.