Maj 30

Screencast omawia uruchomienie usług Live@edu dla szkoły. W tej części pokazane zostało w jaki sposób można dostosować wygląd usług do potrzeb szkoły np. poprzez zmianę kolorów i dodanie odpowiedniej grafiki w tle.