Maj 30

Screencast omawia uruchomienie usług Live@edu dla szkoły. W tej części pokazane zostało w jaki sposób można zarządzać domenami zarejestrowanymi w usłudze