Maj 31

Screencast omawia zarządzanie usługami Live@edu dla szkoły. W tej części pokazane zostało w jaki sposób można dodać użytkownika ręcznie korzystając z Outlook Live Control Panel.