Maj 31

Screencast omawia zarządzanie usługami Live@edu dla szkoły. W tej części pokazane zostało w jaki sposób stworzyć plik CSV z nazwami kont użytkowników, by następnie zaimportować go do usługi poprzez Outlook Live Control Panel. Import pliku został omówiony w trzeciej części niniejszego samouczka: Zarządzanie Live@edu cz. 3 – Dodanie wielu kont.