Sierpień 10

Janusz Wierzbicki Janusz S. Wierzbicki
http://kangurzasty.pl

Janusz Wierzbicki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (specjalizacja: Systemy i Sieci Telekomunikacyjne).

Od 1996 roku prowadzi zajęcia dla nauczycieli na kursach doskonalących, warsztatach metodycznych oraz studium podyplomowym informatyki prowadzonym przez Ośrodek we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Jest również egzaminatorem ECDL. Uczestniczył w opracowaniu wielu programów nauczania, a także materiałów dydaktycznych i metodycznych – między innymi dla administratorów szkolnych pracowni internetowych działających pod kontrolą systemów Microsoft Small Business Server, a także na temat technik prezentacji, metody projektowej w edukacji czy zaawansowanego tworzenia stron WWW przy wykorzystaniu języka PHP.

Przez blisko dwa lata Janusz pracował dla działu edukacji Microsoft Polska, gdzie odpowiadał m.in. za działania z partnerami firmy na rynku szkolnym, program School Agreement oraz współpracował przy programie Partners in Learning. Można go było spotkać w czasie większych konferencji i zjazdów środowiska nauczycielskiego.

W latach 2004 – 2008 ekspertem – niezależnym konsultantem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przy realizacji projektów wyposażania polskich szkół w laboratoria komputerowe. Przez rok pełnił równocześnie rolę kierownika działu IT OEIiZK oraz brał udział w przygotowaniu i wdrożeniu projektu informatyzacji bibliotek pedagogicznych w województwie mazowieckim.

Wcześniej Janusz pracował jako trener dla Centrum Szkolenia i Informacji firmy Siemens, gdzie odpowiadał za szkolenia techniczne z zakresu sieci komputerowych. Przez kilka lat prowadzi także wykłady i ćwiczenia z zakresu IT na kilku warszawskich wyższych uczelniach, między innymi z zakresu sieci komputerowych i systemów operacyjnych.

Obecnie Janusz współprowadzi serwisy internetowe zapewniające wsparcie osobom zarządzającym serwerami MS SBS, pracuje nad uruchomieniem portalu http://k12blog.edu.pl oraz jest zaangażowany w kilku projektów dla edukacji. Od 15 lat współpracuje z Ośrodkiem, którą to współpracę, jak sam mówi, bardzo sobie ceni. Jest również zaangażowany w projekty prowadzone z innymi organizacjami (np. Sekcją Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych przy Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich) jak również wieloma wydawcami i firmami komercyjnymi działającymi w obszarze IT.

W ramach swojej działalności uczestniczył i nadal uczestniczy w wielu konferencjach i spotkaniach (m.in. Microsoft Technology Summit, KomputerExpo, EuroExpo, Informatyka w Szkole, Informatyka w Edukacji, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, zjazdy i konferencje dla administratorów i opiekunów szkolnych pracowni internetowych w Nowym Tomyślu, Radomiu, Kołobrzegu, Ożarowicach, Twardogórze, jak również cykliczne spotkania metodyczne organizowane przez Ośrodek). Jest także współorganizatorem niektórych z nich – m.in. Ogólnopolskich Zjazdów dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych – imprezy organizowanej w miejscowości Mrozy od 2002 roku podczas której co roku spotyka się kilkaset osób zainteresowanych tą tematyką.

Za swoją działalność na rzecz edukacji informatycznej Janusz został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej w roku 2007 oraz Brązowym Krzyżem Zasługi w roku 2011.


Marta WnukowiczMarta Wnukowicz

Nauczyciel informatyki i technologii informacyjnej w III etapie edukacyjnym oraz edukacji wczesnoszkolnej. Egzaminator ECDL. Współautorka programów autorskich do nauczania informatyki w gimnazjum. Od 10 lat współpracownik OEIiZK, trener i wykładowca na szkoleniach dla nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK na lekcjach różnych przedmiotów. Współprowadząca pokazowe zajęcia dla nauczycieli – trenerów programu „Intel – Nauczanie ku przyszłości” na temat wykorzystania metody projektów w nauczaniu elementów informatyki w gimnazjum, prowadziła wykłady i warsztaty na konferencjach dla nauczycieli. Współautorka programów szkoleń, materiałów edukacyjnych.

Od 5 lat współpracownik Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości Ministerstwa Finansów. Prowadzi Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Edukacji Teleinformatycznej. Trener w programie pilotażowym konsultacje on-line „Polska Szkoła” dla nauczycieli Zespołu Szkół Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za granicą. Współautorka multimedialnych materiałów edukacyjnych Windows Live@edu dla Microsoft Sp. z o.o.


Artur RudnickiArtur Rudnicki
http://szkola.zst-radom.edu.pl/web/arturrudnicki 

Nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. Od wielu lat współpracuje z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Uczy sieci komputerowych i systemów operacyjnych. W swojej szkole wdrożył IT Academy Advance oraz NATP. Organizator konferencji informatycznych w Radomiu. Zainteresowania: mocna muzyka, sport, no i oczywiście komputery.


Maciej KułakMaciej Kułak
http://edufakty.pl

Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, dziennikarzem oświatowym. Pracował m.in. w „Gazecie Wyborczej” i „Głosie Nauczycielskim”. Brał udział w pracach zespołu ekspertów ds. edukacji w Narodowym Programie Rozwoju Foresight Polska 2020 realizowanym przez MNiSW. Obecnie jest dyrektorem wydawnictwa Benild wydającego magazyn „EduFakty – Uczę Nowocześnie”. W 2010 roku został wyróżniony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci odznaką specjalną „Przyjaciel Dziecka”.


Bartosz KrzyżaniakBartosz Krzyżaniak
http://edufakty.pl

Zanim został redaktorem naczelnym magazynu „EduFakty – Uczę Nowocześnie” przez kilkanaście lat pracował w mediach, m.in. w „Pulsie Biznesu”, gdzie był dziennikarzem, redaktorem i wydawcą, „Życiu”, „Życiu Warszawy”, „Super Expressie”. Współpracował z radiową Trójką, prasą ekonomiczną, społeczną i motoryzacyjną. Ukończył dziennikarstwo na UW oraz podyplomowe studia ekonomiczne Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz NBP. Jest laureatem Nagrody Ostrego Pióra przyznanej przez Business Centre Club za propagowanie w pracy zawodowej zasad przedsiębiorczości, wspieranie idei wolnego rynku i szerzenie edukacji ekonomicznej.