Luty 15

Serdecznie zapraszamy na Konferencje poświęcone roli technologii mobilnej w edukacji, prezentacji ciekawych rozwiązań zastosowania technologii (między innymi w realizacji projektów edukacyjnych) oraz organizacji i redagowaniu treści w witrynach internetowych szkół i bibliotek.

Uczestnicy konferencji dowiedzą się między innymi z jakimi zmianami technologicznymi w edukacji zmierzymy się w najbliższym czasie i jak się do nich przygotować; jak efektywnie wykorzystywać urządzenia mobilne w szkole i w bibliotece; zobaczą praktyczne zastosowanie technologii i urządzeń oferowanych przez partnerów projektu (wizualizery, tablety, aparaty fotograficzne, usługi w chmurze), a także przekonają się jak zabójczo skuteczne mogą być właściwie zredagowane treści prezentowane na stronach WWW.

W imieniu organizatorów (Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP oraz czasopismo Uczę Nowocześnie) do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych, nauczycieli różnych przedmiotów (w tym informatyków), dyrektorów szkół i bibliotek oraz przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących placówki oświatowe.

Konferencje są realizowane w marcu 2012 roku w dziesięciu bibliotekach pedagogicznych na terenie kraju

Udział w konferencji jest bezpłatny. W związku z ograniczoną liczbą miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmują poszczególne biblioteki – na ich stronach należy szukać szczegółowych informacji (patrz – harmonogram zamieszczony niżej).

Program ramowy

10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 11.15 Otwarcie konferencji
11.15 – 12.15 Mobilna edukacja w XXI wieku
12.15 – 13.15 Zabójczo skuteczne treści internetowe
13.15 – 14.00 Poczęstunek i zwiedzanie stoisk sponsorskich
14.00 – 15.00 Technologia a edukacja i projekty edukacyjne
15.00 – 15.30 Podsumowanie konferencji i losowanie nagród

Uwaga!

Program może różnić się w poszczególnych placówkach.

Harmonogram konferencji

Serdecznie zapraszamy!

Partnerzy konferencji